Evren hiçlikten başladıysa nasıl oldu da bir şeye dönüştü?

Bilimciler, evrenin Büyük Patlama’dan sonra oluştuğunu düşündüren kanıtlar elde etmiştir. Günümüzdeki galak­silerin, yıldızların ve gezegenlerin en küçük parçaları bu patlamadan sonra aniden ortaya çıkmıştır.

Aslında uzay da Büyük Patlama’nın ardından oluştu. Daha da garip olan, Büyük Patlama zamanı da yarattı. Evren büyük bir patlama ile başladığı için o günden bu yana genişlemekte. Bu da, galaksilerin birbirinden gide­rek uzaklaştığı ve gelecekte daha da uzaklaşacağı anla­mına geliyor.

Fakat yerçekimi kuvveti bunu değiştirebilir. Yerçekimi, her şeyi birbirine çekerek bir arada tutmaya çalışan bir kuvvettir. İşte bu yüzden, düştüğünüz zaman Dünya’dan uzaklaşacak şekilde yukarı doğru değil de, Dünya’ya çekilerek aşağı doğru düşersiniz.

Yerçekimi, sizi Dünya’ya doğru çeker. Yerçekimi, evrendeki her parçanın birbirine doğru çekilmesini sağlar. Bu nedenle, uzak ge­lecekte yerçekiminin, evrenin genişlemesini yavaşlatması, durdurması, hatta geriye döndürmesi olası gözükmektedir. Bu da, evrenin küçülmeye başlayacağı anlamına gelir.

Bir kurama göre, çok çok uzak bir gelecekte evren, Büyük Patlama’nın tam tersi olan Büyük Çöküş’ün etkisi altında kalabilir. Bu da Büyük Geri Tepme’ye, ardından bir başka Büyük Patlama’ya yol açabilir ve bu böyle sürüp gider.

Böylece evrenin tarihi Büyük Patlama, Büyük Genişleme, Büyük Duraklama, Büyük Büzüşme, Büyük Çökme, Büyük Geri Tepme, Büyük Patlama… dönemlerinden oluşur.

Anlayacağınız, evren aslında yoktan var olmamış, daha eski bir evrenin çökmesinin ardından oluşmuş olabilir. İçinde yaşadığımız evren, daha önceki evrenin geri dönüşüme uğramış hali sayılabilir.

Ne yazık ki, geri dönüşüme uğrayan evren kuramının doğru olduğunu gösteren pek fazla kanıt yok. Hatta tam tersine, evrenin genişlemesinin geri dönüşsüz olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Bilimciler bu gizemi çözmek için araştırmalara devam ediyor.