Elektrikle Üretilen Kimyasal Etkiler

1800’de Alessandro Volta “volta pili“ni – dünyanın ilk pilini – icat etti ve çok geçmeden birçok bilim insanı pille deneyler yapmaya başladı.

İngiliz kimyacı Humphry Davy pilin elektriğinin kimyasal bir tepkime tarafından üretildiğini anladı. Pilin iki farklı metali (elektrotlar) tuzlu suya batırılıp aralarına konan kağıt aracılığıyla tepkimeye girince elektrik yükü akar. 1807’de Davy kimyasal bileşikleri ayırmak için bir pilin elektrik yükünü kullanabileceğini fark ederek yeni elementler keşfetti ve daha sonra elektroliz denilen işleme öncülük etti.

Yeni Metaller

Davy elektrik iletmesi için laboratuvarında nemli havaya tutarak nemlendirdiği kuru potasyum hidroksite (potas) iki elektrot soktu. Negatif yüklü elektrotta metal kürecikler oluşmaya başladı. Kürecikler yeni bir elementti: metal potasyum. Birkaç hafta sonra sodyum hidroksiti (sudkostik) elektrolize tabi tuttu ve metal sodyum elde etti. 1808’de elektroliz kullanıp dört metal element daha – kalsiyum, baryum, stronsiyum ve magnezyum – ve metaloit boru keşfetti. Elektroliz gibi, bu metallerin ticari kullanımının da oldukça değerli olduğu anlaşıldı.

Kimya Tarihi

1735 – İsveçli kimyacı Georges Brandt kobaltı keşfeder; bu sonraki 100 yılda bulunacak birçok yeni metalin ilkidir.

1772 – İtalyan hekim Luigi Galvani elektriğin bir kurbağa üzerindeki etkisini fark eder ve elektriğin biyolojik olduğuna inanır.

1799 – Alessandro Volta birbirine dokunan metallerin elektrik ürettiğini gösterir ve ilk bataryayı yaratır.

1834 – Davy’nin eski asistanı Michael Faraday elektrolizin yasalarını yayımlar.

1869 – Dimitri Mendeleyev bilinen elementleri periyodik bir tablo şeklinde düzenleyip, ilk kez Davy’nin 1807’te saptatığı yumuşak alkali metaller grubunu yaratır.