İnsanoğlu ilk hesap kitap işlerini parmaklarını sayarak yapmış, parmakların yetmediği yerde ise çakıl taşlarını kullanmıştır. Ama ihtiyaçlar çakıl taşlarından fazla bir hal alınca yeni hesap araçları keşfetmeye ihtiyaç duymuşlardır.

Bazı kaynaklarda ilk bilgisayar olarak abaküs gösterilir. Bu antika hesap makinesi ilk kez milattan önce 1000 yılında Çinliler tarafından kullanılmıştır. Ama asıl geçmişi bundan 2000 yıl öncesine dayanır. Blaise Pascal’ın yaptığı hesap makinesi şimdikilerin yanında dandik kalsa da bilgisayarın atası olarak bilinir.

Blaise Pascal hesap makinesi

Günümüz bilgisayarını yapmayı kafaya koymuş kişi ise Charles Babbage’dir. Kendisi matematiksel işlemlerin yanı sıra daha pek çok şeyi yapabilecek bir cihazın hayalini kurmuş ve hayata geçirmek için uğraşıp didinmiştir. Ee Allah çalışana verir. Babbage, 1830 yılında fark makinesi adını verdiği hesaplayıcıyı icat etti, hemen ardından da analitik makine dediği projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Charles Babbage

Bu makine ona göre buhar gücüyle çalışacak ve diğerinden daha çok işlem yapabilecekti. Buharla çalışan bu bilgisayar Charles Babbage’nin aniden ölmesiyle buhar oldu. Fakat çalışmaları buhar olmadı. Analitik makinesinde mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlayan Babbage, bu kavramlarla günümüz bilgisayarının temellerini attığı için bilgisayarın babası olarak bilindi.

1937 yılına gelindiğinde bilgisayar çalışmaları almış başını gitmişti. O zamana kadar birbirine eklenen tüm çalışmalarla, Harward Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Howard Aiken tarafından “Mark-I” isimli ilk otomatik hesap makinesi yapıldı. Takvimler 1943’ü gösterirken Pennsylvania Üniversitesi’nden J.P.Erkert, otuz ton ağırlığında ve saniyede beş bin işlem yapabilen “Eniac” isimli bilgisayarı hazırladı.

Her geçen yıl üzerine eklenen yeni çalışmalarla 1970 yılından sona büyük çaplı tümleşik devrelerin kullanıldığı bilgisayarlar yapıldı ve bilgisayar donanımında bu teknolojinin kullanılması bilgisayarın hesaplama hızını arttırıp güvenilirliğini güçlendirerek şimdiki boyutlarına ulaşmasını sağladı.